» Sv. Krizma u Umagu, 23. travnja 2023. » Oltar


Prijava u galeriju