» Sv. Krizma u Lovrečici, 22. travnja 2023. » oltar


Prijava u galeriju